FÖRETAGET

Greiffs egen konstruktion och produktion

... erbjuder för kunden specialdesignade kompletta sprutmålningsanläggningar som passar alla typer av industriapplicering.

Som det äldsta svenska företaget

... inom det här området har Greiff genom åren varit med att utforma den mycket höga svenska standarden för att uppnå de högt ställda kraven på säkerhet, miljö och funktion.

Greiff Svenska Maskin AB

... har sedan 1933 framgångsrikt försett svensk och skandinavisk industri med utrustning samt tillbehör och räknar flertalet stora företag som sina kunder.
Vi har också designat, producerat, levererat och installerat kompletta anläggningar över hela världen.