TVÄTT- OCH FÄRGBLANDNINGSSKÅP

Combina tvättskåp och färgblandningsskåp
Combina 1000-1500-2000-2500

I Combina-skåpen blandar man lack, förtunning, härdare etc. Man gör nyansjusteringar, viskositetskontroller eller tvättar sprututrustning. Utrymmet under arbetsbänken är väl ventilerat.

Där ställes en dunk med ren tvättvätska, kopplad till den luftdrivna tvättpistolen. Plats finns också för dunkar med använd förtunning. Rengöring, provsprutning och kontroll av sprututrustning sker på ett rationellt sätt i skåpets högra del respektive färgblandning och viskositetskontroll i den vänstra delen.

En väl avbalanserad ventilation med tilluft och frånluft ger en betryggande arbetsmiljö. Combina har lysrörsarmatur IP67, lufregulator med tredubbla slangsatser, en för tvättpistol, den andra för sprutpistoler + luftpistol.

För samtliga modeller finns nu en extra tilluftslåda bakom frontplåten som tillbehör. Den behöver 300–500 m3/tim, vilket förbättrar arbetsmiljön påtagligt. Specialstorlekar efter egen begäran.

Data 1000 1500 2000 2500
Bredd 1000 1500 2000 2500
Höjd 2350 2350 2350 2350
Djup 600/800 600/80 600/800 600/800
Kanalanslutning 200 315 315 400
Fläkt RL 350 RL 400 RL 400 RL 450
kW 0,5 0,75 0,75 1,1
Luftmängd m3/tim 1800 2800 3700 4700
Lysrör IP 67 2x18Watt 2x36Watt 2x36Watt 2x36WattCombina Färgblandningsskåp 1000, 1500, 2000, 2500

Färgblandingsserien har en speciell arbetsplats för färgblanding. De här skåpenheterna är ljusa och genom-tänkta arbetsplatser.

Underskåpen har god ventilation. Alla avställningsytor har spillkanter.Data 1000 1500 2000 2500
Bredd 1000 1500 2000 2500
Höjd 2350 2350 2350 2350
Djup 600/800 600/800 600/800 600/800
Kanalanslutning 200 250 315 315
Fläkt RL 250 RL 250 RL 350 RL 400
kW 0,5 0,5 0,75 0,75
Luftmängd m3/tim 1000 1400 1800 2300 m/sek
Lysrör IP 67 2x36Watt 2x36Watt 2x36Watt 2x36WattSmådelstvätt

En praktisk manuell tvättanläggning för verkstadens många behov. Levereras med tvättpensel och tvättpistol. Pneumatisk. Allt tillverkat i rostfritt material.

Skåpet kan monteras på vägg alternativt med benstativ. Luftbehov: 650 m2/tim. Anslutning: Ø 125 mm. Längd: 800 mm. Höjd: 1230 mm. Djup: 350 mm.
Greiff spackelskåp

Blandningsskåp för 2-komp.spackel.
Luftbehov: 900 m2/tim.
Höjd: 850 mm.
Bredd: 600 mm.
Djup: 600 mm/pTorrfiltervägg...

med inbyggd tvättdel
Vi specialtillverkar efter kundens plats och behov.